Categories: General
      Date: Jan  9, 2019
     Title: RODO

Twoje dane są przechowywane zgodnie z zasadami RODO Twoje dane są przechowywane zgodnie z zasadami RODO i są niezbędne do zawarcia umowy. Dane nigdy nie są zbierane od osób trzecich. Dane osobowe są przechowywane maksymalnie do 5 lat po dacie realizacji zlecenia zawartego w umowie. Dane osobowe uzyskane przez Mayday Grupa Muzyczna Tomasz Ipnar nie są przetwarzane. Zawsze przysługuje Tobie możliwość wycofania zgody na przechowywanie danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. Tomasz Ipnar